Visse personer har dårlig definert hake. Ved å legge inn en protese i en lomme utenfor underhakebenet kan man tilføre volum på hakespissen og få en forstørring av haken. Protesen kan være av forskjellig material. Inngrepet gjøres i en lett narkose. Implantatet kan legges inn via munnen eller et snitt under haken. Man må regne med å være hoven og få blåmerker i ca 2-3 uker. Slik som ved alle kirurgiske inngrep finnes det risiko som f.eks. blødning, infeksjon, arr nerveskade, og nedsatt følelse i området. En annen risiko ved implantatkirurgi er att implantatet kan flytte på seg. Risikoene anses som små.