Wenche Kollen

Eier/daglig leder Kosmetisk/autorisert sykepleier

Dr.Thomas Bergqvist

Medisinsk ansvarlig lege

Dr.Axel Mühlan

Spesialist i gynekologi

Dr. med. Bo Cederqvist

Ansvarlig plastikk-kirurg

Jeanette Nedenes

Autorisert operasjonssykepleier

Eva Helland

Kosmetisk/autorisert sykepleier

Irene Lyse

Kosmetisk/autorisert sykepleier

Hilde Seljåsen

Autorisert sykepleier/koordinator

Gry Løvstad

Kosmetisk/autorisert sykepleier

Ina-Mette Sandåker

Autorisert sykepleier